Podstawowe dane teleadresowe służb prasowo-informacyjnych:

Radca generalny - rzecznik prasowy Ministra Obrony Narodowej
tel. (022) 687 18 64, fax. (022) 687 14 44, e-mail: rzecznik@mon.gov.pl

Departament Prasowo-Informacyjny MON
tel. (022) 684 02 12, fax. (022) 684 02 24 , e-mail: dpimon@wp.mil.pl

Zespół Prasowy Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
tel. (022) 687 08 07, fax. (022) 697 14 30, e-mail: rzeczniksgwp@wp.mil.pl

Wydział Prasowy Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych
tel. (022) 685 54 44, fax. (022) 685 60 88, e-mail: do@wp.mil.pl

Wydział Prasowy Dowództwa Wojsk Lądowych
tel. (022) 687 75 88, fax. (022) 687 75 10, e-mail: rzecznikdwl@army.mil.pl

Wydział Prasowy Sił Powietrznych
tel. (022) 682 50 60, fax. (022) 682 50 65, e-mail: rzecznik@sp.mil.pl

Wydział Prasowy Marynarki Wojennej
tel. (058) 626 39 19, fax. (058) 626 39 19, e-mail: rzecznik@mw.mil.pl

Poniedziałek, 23 września 2019r.
Kontakt