Dotychczasowe koszty utrzymania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku finansowane z budżetu państwa poprzez budżet MON wyniosły:
- w 2003 r. – 170.916.000 zł;
- w 2004 r. – 306.274.000 zł;
- w 2005 r. – 162.246.000 zł;
- w 2006 r. – 119.881.000 zł;
- w 2007 r. – 118.117.100 zł;
- w 2008 r. (zaplanowane) – 187.557.000 zł.
Działania na rzecz rozwoju stosunków z Irakiem przyniosły wyraźne rozszerzenie kontaktów dwustronnych w wielu dziedzinach. Nie zostały jednak w pełni spełnione oczekiwania dotyczące reaktywowania współpracy gospodarczej i handlowej. W 2005 r. polski eksport osiągnął wartość 94 mln USD a w 2006 r. wyniósł 74 mln USD.
Polska pomoc rozwojowa przeznaczona dla Iraku wyniosła odpowiednio:
- w 2003 r. łącznie 2.513.000 zł;
- w 2004 r. łącznie 526.769 zł;
- w 2005 r. łącznie 1.078.236 zł;
- w 2006 r. przekazano z MSZ kwotę 1.573.000 zł (nie obejmuje ona pomocy udzielonej przez MSWiA w postaci stypendiów naukowych oraz bezpłatnego przekazania nadwyżek sprzętowych z MON);
- w 2007 r. łącznie 633.345 zł.

Piątek, 16 listopada 2018r.
Koszty misji